Concedides les subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes, control de la mosca negra i el mosquit tigre per l’anualitat 2019

17/02/2020

Concedides les subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes, control de la mosca negra i el mosquit tigre per l’anualitat 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets les quantitat de 1.048,09 euros i 1.265,98 euros en concepte de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans en la convocatòria de l'any 2019.