Noticies

21/05/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets una subvenció per l’adquisició d’un vehicle elèctric per un import de 36.340,81 € dins la línia de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, tipus 1.5 PAESC 2023.
20/05/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets una subvenció per l’actuació d’arranjament dels desperfectes de la canonada i reconstrucció de la zona esportiva causats per les reiterades pluges del juny i juliol del 2022 per un import de 25.766,25 € dins la línia de subvencions...
05/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 14.547,52€ en concepte dels Festivals Vimets, Terrer i Most, del Mirador d’Estiu i l’Open de Tennis Taula per a les despeses d’activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular per l’anualitat 2023.
04/03/2024
L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa per cobrir el servei d’analítiques de l’aigua de consum humà i de piscines municipals, i també ha contractat dues empreses per cobrir el servei de control sanitari de l’aigua de consum humà i de l’aigua de les piscines municipals per l’anualitat...
27/02/2024
L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa especialitzada per realitzar els serveis de desratització i desinsectació del clavegueram i dels edificis municipal per l’anualitat 2023. Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per...
27/02/2024
L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa per realitzat treballs de manteniment i la substitució d’electròdos del desfibril·lador (DEA) situat al Casal de l’Era on hi ha el consultori mèdic. Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una...
26/02/2024
L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa per cobrir el servei de socorrisme de la piscina municipal durant l’estiu de 2023. Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de 8.443,00 €.
20/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets una subvenció per interessos de préstec de la Corporació Municipal per l’import de 1.740,33 €, dins la convocatòria 2023.
04/12/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 31.300,00€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2023, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2023, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens...
07/11/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 4.700,00 € en concepte de l’actuació cultural de Zona de Baile, SL en el marc de les subvencions de l’e-Catàleg 2023.

Pàgines