Decret d'alcaldia aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data d’examen, de la borsa de treball de monitor/a de menjador

09/04/2021

Decret d'alcaldia aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data d’examen, de la borsa de treball de monitor/a de menjador

Decret d'alcaldia aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data d’examen, de la borsa de treball de monitor/a de menjador (Prem aquí)