Atorgada la subvenció per al finançament de despeses en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 per a l’anualitat 2020

10/02/2021

Atorgada la subvenció per al finançament de despeses en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 per a l’anualitat 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 8.032,18 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 en la convocatòria de l'any 2020.