Atorgada la subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals per l’anualitat 2020

10/03/2021

Atorgada la subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals per l’anualitat 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 741,00 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals en la convocatòria de l'any 2020.