La Diputació de Tarragona subvenciona despeses corrents a l'Ajuntament dels Guiamets per l’anualitat 2019

18/11/2019

La Diputació de Tarragona subvenciona despeses corrents a l'Ajuntament dels Guiamets per l’anualitat 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 19.999,22€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2019, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2019, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens Locals.