La Diputació de Tarragona subvenciona despeses corrents a l'Ajuntament dels Guiamets per l’anualitat 2023

04/12/2023

La Diputació de Tarragona subvenciona despeses corrents a l'Ajuntament dels Guiamets per l’anualitat 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 31.300,00€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2023, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2023, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens Locals.