Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

27/02/2024

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa especialitzada per realitzar els serveis de desratització i desinsectació del clavegueram i dels edificis municipal per l’anualitat 2023.

Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de 2.519,11 €.