Subvenció Salut Pública – Línia 2 – Protecció Salut Pública

30/03/2023

Subvenció Salut Pública – Línia 2 – Protecció Salut Pública

L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa per fer la neteja i desinfecció del dipòsit municipal d’aigua i ha adquirit productes per clorar l’aigua de consum de boca.

També ha contractat una empresa especialitzada per realitzar els serveis de desratització i desinsectació del clavegueram i dels edificis municipals, així com també la neteja i desinfecció contra microorganismes de les voreres.

S’han realitzat treballs de manteniment del desfibril·lador (DEA) situat al Casal de l’Era on hi ha el consultori mèdic.

Finalment, s’ha adquirit una senyalització per la zona del Camp de Futbol.

Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de 6.811,16 €.

Amb el suport de: