Noticies

30/03/2023
L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa per fer la neteja i desinfecció del dipòsit municipal d’aigua i ha adquirit productes per clorar l’aigua de consum de boca. També ha contractat una empresa especialitzada per realitzar els serveis de desratització i desinsectació del clavegueram...
30/03/2023
L’Ajuntament dels Guiamets ha contractat una empresa per cobrir el servei de socorrisme de la piscina municipal durant l’estiu de 2022. Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb una subvenció per import de 7.765,30 €. Amb el suport de:
13/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 7.765,30 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses en matèria de Piscines i la quantitat de 6.811,16 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses en matèria de Protecció Salut...
23/12/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 11.968 77€ en concepte dels Festivals Vimets i Terrer, del Mirador d’Estiu i l’Open de Tennis Taula per a les despeses d’activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular per l’anualitat 2022.
09/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 31.300,00€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2022, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2022, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens...
03/11/2022
La Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit la subvenció de 120.000 € a l'Ajuntament dels Guiamets per l’actuació de “Millora de la piscina municipal, de l’entrada del nucli i de l’eficiència energètica d’equipaments municipals...
03/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 4.700,00 € en concepte de l’actuació cultural de Zona de Baile, SL en el marc de les subvencions de l’e-Catàleg 2022.
03/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 3.000,00 € en concepte de l’actuació cultural de Pepet i Marieta en el marc de les subvencions de l’e-Catàleg 2022.
03/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 1.815,00 € en concepte de l’actuació cultural del DJ OGT en el marc de les subvencions de l’e-Catàleg 2022.
15/03/2022
Nou servei d'atenció per videoconferència "Catastro Directo (CADI)"

Pàgines