Noticies

03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 31.300,00€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2020, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2020, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens...
25/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 6.889,18 € en concepte d’activitats culturals per a l’impacte i les despeses de la COVID 2019 en activitats culturals, esportives i educatives.
27/10/2020
E D I C T E El Ple de l’ Ajuntament dels Guiamets en sessió ordinària del passat dia 8 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació puntual Nº 1 del POUM per tal de regularitzar la situació del dipòsit d’aigua potable municipal en els termes següents: Primer .- APROVAR INICIALMENT l’...
09/10/2020
DECRET DE L'ALCALDIA AMB LA LLISTA D'APROVATS DE LA BORSA DE TREBALL D'OFICIAL DE 1ª (prem aquí) /sites/guiamets/files/recursos/decret.final.borsa.pdf
02/10/2020
DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENANT EL TRIBUNAL I FIXANT LA DATA DE LA PRIMERA PROVA (prem aquí) /sites/guiamets/files/recursos/decret_num_44-2020-_llistat_definitiu_admesos_i_exclosos_de_la_borsa_doficial_1a_tribunal_i_data_de_la_prova.pdf
18/09/2020
DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (prem aquí) /sites/guiamets/files/recursos/decret_num_43-2020-_dadmesos_i_exclosos_de_la_borsa_doficial_1a_agutzil.pdf
26/08/2020
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE OFICIAL 1a. DE L’AJUNTAMENT DELS GUIAMETS – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, MODALITAT CONTRACTE DE RELLEU (Per consultar les bases del procés selectiu permeu al link) /sites/guiamets/files/recursos/borsa_treball_oficial_1a-...
07/08/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 3.251,81 € en concepte de subvenció destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals en la convocatòria 2019.
24/07/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 1.894,06 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals en la convocatòria de l'any 2019.
25/06/2020
El grup barceloní Ginestà acturà en la tercera edició del Mirador d’Estiu dels Guiamets, que tindrà lloc el proper 11 de juliol a les 19:30h al Mirador del Pantà. Enguany, i degut a les mesures de seguretat que s’han de seguir a causa de la COVID-19, l’aforament de l’espai serà limitat i les...

Pàgines