Noticies

09/04/2021
Decret d'alcaldia aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data d’examen, de la borsa de treball de monitor/a de menjador ( Prem aquí )
15/03/2021
“ Pàtria es humanitat”, José Martí Ja fa uns mesos, des de l’Associació de Micropobles de Catalunya se’ns va fer arribar una informació que ens va semblar engrescadora. L’entitat havia proposat i treballat amb diversos departaments de la Generalitat de Catalunya per tal què els micropobles (...
10/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 741,00 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals en la convocatòria de l'any 2020.
17/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 2.167,26 € en concepte de despeses de manteniment per a actuacions de protecció de la salut pública per al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, dins la convocatòria 2020.
11/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets les quantitat de 847,29 euros en concepte de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans en la convocatòria de l'any 2020.
10/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 8.032,18 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 en la convocatòria de l'any 2020.
08/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets una subvenció per l’obra de reparació de l’entorn de la piscina municipal per un import de 36.344,04 € dins la línia de subvencions excepcionals 2020.
26/01/2021
En el marc del projecte d’ampliació de l’àrea de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de la Serra del Montsant , el passat 12 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’anunci: “ANUNCI pel qual s’exposa a informació pública l’inici del procediment d’...
03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 31.300,00€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2020, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2020, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens...
25/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 6.889,18 € en concepte d’activitats culturals per a l’impacte i les despeses de la COVID 2019 en activitats culturals, esportives i educatives.

Pàgines